Dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống tổng đài

VSA cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá hệ thống tổng đài IP, tư vấn & thiết kế / triển khai giải pháp tổng đài IP cho doanh nghiệp:
– Tổng đài IP liên chi nhánh
– Tổng đài IP hiệu năng cao
– Kịch bản trả lời tự động tiếp nhận cuộc gọi thông minh

Chúng tôi tuân thủ quy trình khép kín tránh thiếu sót thông tin trong khảo sát, giúp lập phương án triển khai tối ưu, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.
Quy trình khảo sát và tư vấn tổng đài của VSA như sau:

  1. Tiếp nhận thông tin 
  2. Lập hiện trạng hệ thống:Chuyên viên tư vấn của VSA lập hiện trạng hệ thống hiện tại của khách hàng
  3. Nhận yêu cầu :Chuyên viên tư vấn VSA ghi nhận đầy đủ yêu cầu của khách hàng.
  4. Đưa ra tư vấn ban đầu:Chuyên viên VSA đưa tư vấn về phương hướng xây dựng hệ thống để mang lại giá trị tối đa cho khách hàng. Khách hàng và chuyên viên tư vấn thống nhất định hướng trước khi đi qua bước tiếp theo.
  5. Khảo sát chi tiết: 
  6. Khảo sát tính năng hệ thống:

Chuyên viên tư vấn VSA giải thích cho khách hàng về các tính năng hệ thống theo checklist:

STT Tính năng Lựa chọn
1 Kết nối số 1900, 1800
2 Kết nối số cố định
3 Gọi quốc tế giá rẻ
4 Gọi liên chi nhánh miễn cước
5 Họp hội nghị
6 Kịch bản trả lời tự động theo thời gian
7 Chuyển tiếp cuộc gọi sang máy hotline ngoài giờ làm việc
8 Hộp thư thoại lưu lời nhắn của khách hàng
9 Phân phối cuộc gọi thông minh (dùng cho callcenter)
10 Ghi âm
11 Blacklist
12 Quản lý, giám sát qua giao diện web
13 Giới hạn cước sử dụng
14 Giới hạn thời gian gọi cho từng nhân viên
15 Kiểm soát gọi ra từng nhân viên theo mã
16 Định tuyến cuộc gọi qua di động
17 Tích hợp phần mềm chăm sóc khách hàng CRM

 

  1. Khảo sát kịch bản thoại vào / ra

Chuyên viên VSA đưa hình mẫu kịch bản ví dụ cho khách hàng tham khảo và ghi nhận lại kịch bản chi tiết theo yêu cầu khách hàng

  1. Khảo sát chi tiết hạ tầng:Chuyên viên của VSA khảo sát chi tiết hạ tầng, các thông số thiết bị, …. để phục vụ việc triển khai
  2. Lập kế hoạch triển khai 

Chuyên viên VSA lập kế hoạch triển khai và xác nhận với khách hàng:

STT Tên công việc Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nhân lực hỗ trợ Ghi chú
1          

 

  1. Nghiệm thu, bàn giao thông tin 


Đội triển khai hoàn thành dự án, lập hồ sơ bàn giao theo quy định của VSA.
Sau khi bàn giao hệ thống, chuyên viên thực hiện bảo trì định kỳ miễn phí trong năm đầu tiên và ghi nhật ký theo quy đinh công ty.

Chat facebook
Hotline: 0838319119
Gọi điện ngay
Chat facebook