TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT – MỸ

Trường cao đẳng nghề Việt – Mỹ là sự hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, nhằm mục đích đào tạo các thế hệ sinh viên vận dụng tốt những kiến thức của nhà trường vào công việc của doanh nghiệp. Được sự đầu tư của hai chính phủ, tỷ lệ phần trăm sinh viên ra trường được nhận vào các doanh nghiệp của Hoa Kỳ ngày càng cao.

Với đặc thù môi trường quốc tế, nên mọi thiết bị và hệ thống đều được xây dựng trên tiêu chuẩn cao. VSA đảm nhiệm xây dựng hệ thống mạng và Wifi cho Nhà Trường.

   

  

 

Chat facebook
Hotline: 0838319119
Gọi điện ngay
Chat facebook