MIKROTIK SXT SIXPACK SXTG-5HPND-SAR2

SXTG-5HPnD-SAr2 là một chi phí thấp, tốc độ cao gigabit 5GHz ngoài trời điểm truy cập không dây khu vực. Nó có một ăng-ten chín mươi độ để cung cấp một rộng
phạm vi bảo hiểm hơn so với các đơn vị SXT trước đó của chúng tôi. Hoàn thành với một sẵn sàng để gắn kết bao vây và xây dựng trong ăng-ten 14dBi, gói chứa mọi thứ bạn cần phải thiết lập nó trong một vài phút. SXT-5HPnD là một chi phí thấp, thiết bị không dây 5GHz tốc độ cao. Nó có một ăng-ten chuỗi kép và hỗ trợ 802.11n và NV2 TDMA công nghệ để đạt được tốc độ 200Mbit thông! Hoàn thành với một sẵn sàng để gắn kết bao vây và xây dựng trong ăng-ten, đây là CPE hoàn hảo! Chúng tôi đang cung cấp các SXTG-5HPnD-SAr2 đi kèm với thiết bị FIVE SXT-5HPnD khách hàng -cho giá của năm đơn vị SXT-5HPnD, bạn sẽ có được . một bộ hoàn chỉnh SXT hướng dẫn cài đặt:

Chat facebook
Hotline: 0838319119
Gọi điện ngay
Chat facebook