Open-Mesh CloudTrax

  • Cloud Controller hoàn toàn miễn phí
  • Miễn phí trang chào quảng cáo – Splash Page hoặc check-in Facebook
  • Hỗ trợ tính năng Voucher
  • Hỗ trợ tính năng Redirect đến trang web được chỉ định
  • Thống kê người dùng, lưu lượng Download và Upload, tình trạng thiết bị…
  • Hỗ trợ 4 SSID
  • Hỗ trợ tính năng VLAN cho mỗi SSID
  • Đăng ký tài khoản CloudTrax tạihttps://cloudtrax.com
Chat facebook
Hotline: 0838319119
Gọi điện ngay
Chat facebook