CloudFox – Giải Pháp WiFi Marketing 1.0

  • Chuyên dụng: WiFi Marketing 1.0
  • Đăng nhập thông qua tài khoản Facebook hoặc Twitter
  • Đăng nhập bằng mã Voucher
  • Đăng nhập thông qua click nút đăng nhập (free click access)
  • Redirect đến một trang web tự chỉ định sau khi đăng nhập thành công
  • Thay đổi mã voucher
  • Cảnh báo qua Email khi AP bị mất Internet
  • Cấu hình tốc độ download/upload của mỗi user
  • Đăng ký tài khoản CloudFox tạihttp://cloudfox.co/#contact
Danh mục: , , Từ khóa:
Chat facebook
Hotline: 0838319119
Gọi điện ngay
Chat facebook