Edgecore EWS4606 Wireless Controller with 6 x GE Ports (2000 AP)

  • Wireless Controller cho thiết bị Edgecore Access Point default 10 AP Licenses
  • Hỗ trợ lên đến 2000 AP
  • 6x Gigabit Ethernet Port
  • 1x Gigabit Console Port
  • 2x USB 2.0 (type A)
  • Giám sát trạng thái, thống kê, tình trạng của Controller
  • Tính năng quản lý AP (tự động phát hiện, tự động kết nạp AP, download profile…)
  • Tính năng QoS (giới hạn Bandwidth, số lượng users, Access Control List rule…)
Chat facebook
Hotline: 0838319119
Gọi điện ngay
Chat facebook